Сөздіктер

Көрікті жерлер

Ескерткіш Памятник
Жолбасшы Гид
Жоспар құру Составить план
Мұражай Музей
Мәдени орындар Культурные места
Суретке түсу Фотографироваться
Табиғат Природа
Тамашалау Восхищаться
Тарихи орындар Исторические места
Ғимарат Здание
Қаланы аралау Ходить по городу
Өзен-көлдер, тау Реки-озера, горы