Сөздіктер

Мінез-құлық

Адал болу Быть верным
Арам Хитрый
Ашық-жарқын Веселый
Ақкөңіл адам Добродушный человек
Бастық өте ашулы Начальник очень зол
Екіжүзді адам Лицемер
Жауапсыз Безответственный
Жауапты Ответственный
Жомарт Щедрый
Кеңпейіл жігіт Очень щедрый мужчина
Көңілді Веселый
Көңілсіз Грусный
Мінезді өзгерту Изменить характер
Менің балам өте сыпайы Мой ребенок очень вежлив
Мына бала бұзық Этот ребенок озорной
Ол өте сенімді адам Он очень надежный человек
Оның досы қатігез Его друг жесток
Сабырлы болу Быть спокойным
Сенімсіз Ненадежный
Шыдамсыз Нетерпеливый