Сөздіктер

Жасың нешеде?

Алпыс Шестьдесят
Алты Шесть
Бір Один
Бес Пять
Екі Два
Елу Пятьдесят
Жеті Семь
Жетпіс Семьдесят
Жиырма Двадцать
Жыл Год
Жүз Сто
Менің жасым Мне ... года (лет)
Менің жасым ... Мне ... года (лет)
Мың Тысяча
Неше жастасың?/ Нешедесің? Сколько тебе лет?
Он Десять
Он бір Одиннадцать
Отыз Тридцать
Сегіз Восемь
Сексен Восемьдесят
Сен қай жылғысың? С какого ты года?
Тоғыз Девять
Тоқсан Девяносто
Төрт Четыре
Қырық Сорок
Үш Три