Сөздіктер

Түстер

Ала Пестрый/черно-белый
Араластыру Смешивать
Ашық Яркий
Ақ Белый
Бояу Краска/красить
Жасыл Зеленый
Күлгін Фиолетовый
Көк Синий
Мөлдір Прозрачный
Сары Желтый
Сурет салу Рисовать
Сызу Чертить
Сұр Серый
Түрлі-түсті Цветной
Түссіз Бесцветный
Қанық Темный
Қара Черный
Қоңыр Коричневый
Қызыл Красный
Өшіру Стирать/стереть