Сөздіктер

Азық-түлік

Ірімшік Сыр
Алыңыз Возьмите
Ауыстыру Поменять
Базар Рынок
Балмұздақ Мороженое
Балық Рыба
Барлығы қанша? Общая сумма?/ Сколько всего?
Беріңізші Дайте пожалуйста
Ет Мясо
Жұмыртқа Яйцо
Күріш Рис
Май Масло/жир
Нан Хлеб
Пайдалы Полезное
Сатып алу Купить
Су Вода
Сусын Напиток
Сүт Молоко
Тұз Соль
Тәтті Сладкое
Шай Чай
Қант Сахар
Қанша тұрады? Сколько стоит?
Қолма-қол ақша Наличные
Ұн Мука