Сөздіктер

Тіл үйрену

Анықтау Определение
Аудармашы Переводчик
Аудару Перевод
Білікті маман Квалифицированный специалист
Бас маман Главный специалист
Деңгей Уровень
Көркем әдебиет Художественная литература
Оқытушы Преподаватель
Тіл үйренуші Изучающий язык
Тілші Корреспондент
Шенеунік Чиновник
Қателік жіберу Совершить ошибку