Сөздіктер

Жоспарыңыз қандай?

Іске асыру Осуществлять
Ағымдағы Текущий
Бірлесіп Сообща; совместно
Бел байлау Решиться
Жігер Рвение
Жеңу Побеждать
Жоспарлау Планировать
Жұмыс жоспары Рабочий план
Кедергі Препятствие; помеха
Кезең Период
Күнделікті жоспар Ежедневный план
Орындау Выполнять
Сенімсіз Ненадежный
Табандылық Стойкость
Талап Стремление, требование
Тапсырма Поручение
Тәуекел ету Рисковать
Уайымдау Переживать
Қол ұшын беру Протягивать руку помощи
Қысқа мерзім Короткий период