Сөздіктер

Менің мүмкіндіктерім

Ішкі түйсік Интуиция
Жаныңа жақын Близко к сердцу
Зауық; тілек Желание
Зейін Внимание
Зерде Разум; сознание
Зияткерлік меншік Интеллектуальная собственность
Кеңістік Пространство
Күндердің бір күнінде Однажды (в один прекрасный день)
Күтпеген сәт Неожиданный момент
Көз майын тауысу Стремиться к знаниям, усердно учась
Мүмкіндікке ие болу Иметь возможности
Сырын ашу Раскрыть секрет
Тылсым күш Таинственная сила
Тәуекел Риск
Физиологиялық мүмкіндіктер Физиологические возможности
Шексіз мүмкіндік Неограниченные возможности
Ғаламат Чудо; небывалый
Қауіп төну Грозит опасность
Қуат Мощь
Құштарлық Страсть