Аңшылық Охота; звероловство
Бесікке бөлеу Запеленать ребенка в казахскую колыбель
Бойтұмар Талисман
Бойына сіңіру Впитывать в себя
Көркемдік әлем Мир искусства
Мәдени мұра Культурное наследие
Саятшылық Занятие охотой с ловчими птицами
Сөз өнері Искусство слова
Ғұрыптық әндер Обрядовые песни
Қылқалам шебері Мастер живописи
Құсбегілік Обучение ловчих птиц охоте
Әдемілік әлемі Мир красоты
Әдет-ғұрып Обряды; обычаи
Әсершілдік Впечатлительность
Өнер майталманы Мастер искусства
Өнер туындысы Произведение искусства
Өнерге бейім Склонный к искусству
Өнерге деген құштарлық Страсть к искусству
Өнерпаз Искусный; умелый
Өнертанушы Искусствовед