Сөздіктер

Қаржылық сауаттылық. С1

Арттыру Возрастать; увеличиваться; усиливаться
Борышкер Должник
Борышты қайта құрылымдау Реструктуризация долга
Кепілақы Задаток
Кепілгер Поручитель
Кредитті өтеу қабiлеттiлiгi Кредитоспособность
Күрделi жұмсалым Капиталовложения
Пайдакүнемдік Корысть
Пайыздық мөлшерлеме Процентная ставка
Салық шегермесі Налоговые вычеты
Табыс көзі Источник дохода
Табыс салығы Подоходный налог
Талқыға салу Обсуждать
Шот бойынша үзінді көшірме Выписка по счету
Ысырап Растрата
Қаржылық сауат Финансовая грамотность
Қарызгер Заемщик
Үлестіру Раздавать; распределять
Өзіндік құн Себестоимость
Өтімділік Ликвидность