Жалпы шарттар

Жалпы шарттар

 1. Бұл Саясат abai.institute порталының (бұдан әрі – портал) жеке тұлғалар (бұдан әрі-пайдаланушылар) туралы ақпаратты өңдеу және қорғау тәртібін анықтайды. Ақпаратты facebook.com, vk.com жүйелері арқылы өзара әрекеттесу кезінде алуға болады.
 2. Осы саясаттың мақсаты пайдаланушылар туралы ақпаратты, оның ішінде олардың дербес деректерін рұқсатсыз қол жеткізуден және жария етуден тиісінше қорғауды қамтамасыз ету болып табылады.
 3. Пайдаланушы ұсынатын ақпаратты жинауға, сақтауға, таратуға және қорғауға байланысты қатынастар осы Саясатпен, порталдың басқа жергілікті құжаттарымен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.
 4. Осы Құпиялылық саясаты шеңберінде өңдеуге рұқсат етілген дербес деректерді Пайдаланушы порталда тіркеу нысанын толтыру арқылы ұсынады және facebook.com мынадай ақпаратты қамтиды:
 • пайдаланушының Тегі, Аты, Әкесінің аты;
 • пайдаланушының байланыс телефоны;
 • электрондық пошта мекенжайы (e-mail);

Тіркеу нысанын толтыра отырып, Пайдаланушы осы Саясаттың шарттарымен толық келісімін білдіреді.

 

Пайдаланушылар ұсынатын ақпаратты жинау, өңдеу және сақтау мақсаттары

 1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Портал Пайдаланушының дербес деректерін келесі мақсаттарда өңдейді:
 • пайдаланушыға портал көрсететін қызметтер туралы ақпаратты, арнайы ұсыныстар мен қоғам атынан басқа да мәліметтерді ұсыну туралы;
 • маркетингтік және өзге де зерттеулер жүргізу.

 

Пайдаланушы ұсынған жеке ақпаратты өңдеу шарттары

 1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу осы Саясатта көрсетілген мақсаттар үшін қажетті мерзім ішінде кез келген заңды тәсілмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай ақпараттық жүйелерде жүзеге асырылады.
 2. Портал пайдаланушының жеке ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
 3. Пайдаланушының жеке деректері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша ғана Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына берілуі мүмкін.
 4. Пайдаланушы тіркеу нысанын толтыру кезінде мыналарды растайды:
 • өзі туралы сенімді ақпаратты көрсетеді, барлық басқа ақпаратты пайдаланушы өз қалауы бойынша береді.
 • осы Саясатпен танысты, онымен келісімін білдіреді.

Осы Саясаттың шарттарымен танысу және осы Саясатқа сілтеменің астына белгі қою пайдаланушының пайдаланушы ұсынатын дербес деректерді жинауға, сақтауға, өңдеуге берген жазбаша келісімі болып табылады.

 1. Портал пайдаланушысы алдындағы міндеттемелерді орындау мақсатында осындай тексеру қажет болатын жағдайларды қоспағанда, пайдаланушылар туралы алынатын (жиналатын) ақпараттың дұрыстығын тексермейді.

 

Құпиялылық саясатын өзгерту. Қолданылатын заңнама

 1. Портал осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы. Өзгерістер енгізілген жағдайда өзекті редакцияда соңғы жаңарту күні көрсетіледі. Саясаттың жаңа редакциясы, егер саясаттың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, ол орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.
 2. Осы Саясатқа және Құпиялылық саясатын қолдануға байланысты пайдаланушы мен қоғам арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.
 3. Пайдаланушы мен қоғам арасындағы қатынастардан туындайтын даулар бойынша талап арызбен сотқа жүгінгенге дейін дауды реттеудің талап қою тәртібін сақтау міндетті болып табылады.

Наша главная задача - при помощи технологий предоставить каждому доступ к обучению, сравнимому с занятиями с репетитором.

!
.
©2018 «Некоммерческое акционерное общество Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова»
Войти
или
Впервые на Tilqural.kz? Регистрация