Фразалар

Әуежайда

Билет сатып алу Купить билет
Билетті ауыстыру Поменять билет
Билетті кері өткізу Сдать билет
Билетті қайта броньдау Перебронировать билет
Билеттерді тіркеу аяқталды Регистрация билетов закончилась
Билеттерді тіркеу басталды Начинается регистрация билетов
Билеттерді тіркеу жалғасуда Регистрация билетов продолжается
Бұл іссапар Это деловая поездка /командировка
Бұл жеке сапар Это частный визит
Бұл туристік сапар Это туристическая поездка
Жолжүгіңіз бар ма? У вас есть багаж?
Жолжүкті қайдан алуға болады? Где можно получить багаж?
Жоғалған және табылған заттар Потерянные и найденные вещи
Жүк салатын арба Тележка для багажа
Жүк сақтау камерасы Камера хранения
Жүк тасушы Носильщик
Жүк қабылдау Прием багажа
Жүк өткізу Сдать багаж
Жұмыс рұқсатнамасы Рабочая виза
Иә, міне, менің төлқұжатым Да, вот мой паспорт
Камераға қараңыз Посмотрите на камеру
Кеденнен өту Пройти таможню
Келу мақсатыңыз қандай? Какова цель вашего визита?
Міне, менің жолжүгім Вот мой багаж
Мен жолжүгімді таба алмадым Я не нашла свой багаж
Ресми мәлімдейтін ештеңе жоқ Мне нечего декларировать
Рұқсатнама ресімдеу Оформить визу
Рұқсатнаманың жарамды мерзімі Срок действия визы
Рұқсатнаманың жарамды мерзімі біткен Срок действия визы истек
Сіздің рұқсатнамаңыз жарамсыз Ваша виза недействительна
Тексеруден өту Пройти проверку
Төлқұжатыңыз бар ма? У вас есть паспорт?
Төлқұжатыңыз жарамсыз Ваш паспорт недействителен
Қанша күнге келдіңіз? На сколько дней приехали?
Құжаттарыңызды көрсетіңіз Покажите документы
Ұшақ кешігеді Самолет задерживается
Ұшақ уақытылы келеді Самолет прилетает вовремя
Ұшақ уақытылы ұшады Самолет вылетает вовремя
Ұшаққа кешігіп қалу Опоздать на самолет
Ұшаққа кешікпей келу Приехать на самолет без опозданий
Ұшу кестесі Расписание вылета
Ұшу уақыты қаншада? Во сколько вылет?
Ұшып келу кестесі Расписание прилета
Әуежайдан кету Уехать / уйти из аэропорта
Әуежайдан шығу Выйти из аэропорта
Әуежайға бару Поехать в аэропорт
Әуежайға жету Доехать до аэропорта
Әуежайға келу Приехать в аэропорт