Фразалар

Ателье

Белі қынама болса, сізге жақсы жарасады Приталенное вам хорошо подойдет
Бұл тапсырысты қысқа мерзімде орындай аласыз ба? Вы можете выполнить этот заказ за короткое время?
Жедел тапсырыс берсеңіз, сіздің көйлегіңіз аптаның соңында дайын болады Если вы сделаете срочный заказ, Ваше платье будет готово в конце недели
Жедел тапсырыс қабылдайсыздар ма? Вы принимаете срочный заказ?
Жеңі бар көйлек тіктірейін деп едім Я хотела заказать платье с рукавами
Жеңі сәл ұзындау болып кетіпті Рукава немножко получились длиннее
Жеңі ұзын болғанын қалайсыз ба? Желаете с длинными рукавами?
Жеңсіз көйлек тіктірейін деп едім Я хотела заказать платье без рукавов
Жылдамдатып тігуге тырысыңызшы Постарайтесь сшить быстрее, пожалуйста
Кешкі көйлек тіктіру Пошив вечернего платья
Кешкі көйлекке қандай материал таңдауға кеңес бересіз? Какой материал посоветуете для вечернего платья?
Киіп көруге қашан келейін? Когда прийти на примерку?
Көйлекті кеңдеу етіңізші Сделайте, пожалуйста, пошире
Көйлекті ұзындау етіңізші Сделайте, пожалуйста платье подлиннее
Маған үлгілерді көрсетесіз бе? Можете показать мне образцы?
Мен кешкі көйлекке мата таңдайын деп едім Хочу выбрать ткань для вечернего платья
Мен кешкі көйлекке тапсырыс берейін деп едім Я хотела бы заказать вечернее платье
Мен костюмге тапсырыс берейін деп едім Я хотел бы заказать костюм
Мен ұлттық үлгіде тіктіргім келеді Я хочу заказать в национальном стиле
Менде көйлек тіктіру үшін өз матам бар У меня есть своя ткань для пошива платья
Мына костюмнің түймелерін қадап беріңізші Пришейте, пожалуйста, пуговицы костюма
Мына көйлектің етегін қысқартып беріңізші Укоротите, пожалуйста, длину этого платья
Мына пальтоны тарылтып беріңізші Ушейте, пожалуйста, это пальто
Мына шалбардың балағын қысқартып беріңізші Укоротите, пожалуйста, длину брюк
Сіз қандай үлгіні қалайсыз? Какой фасон Вы хотите?
Сіздің ойыңызша, маған қандай үлгі жарасады? Как Вы думаете, какой фасон мне подходит?
Тапсырысты орындауға қанша уақыт кетеді? Сколько времени уйдет на выполнение заказа?
Тым ұзақ мерзім екен Слишком долгий срок
Қанша уақытта тігіп бере аласыз? За какое время можете сшить?
Ұзын жеңді болғаны дұрыс Лучше с длинными рукавами
Ұзын көйлек ұнайды Мне нравится длинное платье
Ұзындығы тізеден төмен болса екен Хотелось бы, чтобы длина была ниже колен
Ұзындығын сәл қысқартыңызшы Длину немножко укоротите