Фразалар

Конституция

30 тамыз – Қазақстан Республикасының Конституциясы күні 30 августа – день Конституции Республики Казахстан
Адам мен азаматтың құқығы мен бостандығы Права и свободы человека и гражданина
Адам құқықтары мен бостандықтары әркiмге тумысынан жазылған Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения
Адамның қадiр-қасиетiне қол сұғылмайды Достоинство человека неприкосновенно
Азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттері Права и обязанности граждан
Ата заңның бөлімдері мен баптары Разделы и статьи Конституции
Атқарушы билік Исполнительная власть
Бұл – менің міндетім Это – моя обязанность
Бұл – менің құқығым Это – мое право
Ешкiмдi азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға болмайды Никто не должен подвергаться пыткам, насилию
Заң мен сот алдында жұрттың бәрi тең Все равны перед законом и судом
Заң шығарушы билік Законодательная власть
Конституция ең жоғары заңды күшке ие Конституция имеет высшую юридическую силу
Конституциялық заң Конституционный закон
Конституциялық құрылыс Конституционный строй
Мемлекеттiк билiктiң бiрден-бiр бастауы – халық. Единственным источником государственной власти является народ.
Мемлекеттік елтаңба Государственный герб
Мемлекеттік ту Государственный флаг
Мемлекеттік әнұран Государственный гимн
Республиканың Президентi – халық пен мемлекеттiк билiк бiрлiгiнiң нышаны әрi кепiлi Президент Республики – символ и гарант единства народа и государственной власти
Сіз өз міндеттеріңізді білесіз бе? Вы знаете свои обязанности?
Сіз өз құқықтарыңызды білесіз бе? Вы знаете свои права?
Сот билігі Судебная власть
Сөз бен шығармашылық еркiндiгiне кепiлдiк берiледi Свобода слова и творчества гарантируется
Халықаралық құқықтың принциптерi мен нормалары Принципы и нормы международного права
Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтауға құқығы бар Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья
Қазақстан Республикасын қорғау – оның әрбiр азаматының қасиеттi парызы және мiндетi Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина
Қазақстан Республикасында азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшiн жағдайлар жасалады В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан жильем
Қазақстан Республикасының Конституциясы Конституция Республики Казахстан
Қазақстан Республикасының Конституциясы еліміздің негізгі Заңы болып табылады. Конституция Республики Казахстан является основным Законом страны.
Қазақстанның мемлекеттік рәміздері Государственные символы Казахстана
Үкімет мүшелері Қазақстан халқы мен Президентіне ант береді Члены Правительства приносят присягу народу и Президенту Казахстана
Әркiм Республиканың мемлекеттiк рәміздерін құрметтеуге мiндеттi Каждый обязан уважать государственные символы Республики
Әркiм өзiнiң жеке басының бостандығына құқығы бар Каждый имеет право на личную свободу
Әркiмнiң ана тiлi мен төл мәдениетiн пайдалануғақұқығы бар Каждый имеет право на пользование родным языком и культурой
Әркiмнiң ар-намысы мен абыройлы атының қорғалуына құқығы бар Каждый имеет право на защиту своей чести и достоинства
Әркiмнiң еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсiп түрiн еркiн таңдауына құқығы бар Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии
Әркiмнiң жеке өмiрiне қол сұғылмауына құқығы бар Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни
Әркiмнiң жұмыссыздықтан әлеуметтiк қорғалуға құқығы бар Каждый имеет право насоциальную защиту от безработицы
Әркiмнiң кәсiпкерлiк қызмет еркiндiгiнеқұқығы бар Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности
Әркiмнiң тынығу құқығы бар Каждый имеет право на отдых
Әркiмнiң қауiпсiздiк пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына құқығы бар Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены
Әркiмнiң өзiнiң және отбасының құпиясы болуына құқығы бар Каждый имеет право на личную и семейную тайну
Әркiмнiң өмiр сүруге құқығы бар Каждый имеет право на жизнь
Әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар Каждый имеет право на свободу совести