Фразалар

ОРЫСША-ҚАЗАҚША ТІЛАШАР

Айлар Месяцы
Алғыс Благодарность
Апта күндері Дни недели
Ауа райы. Табиғат. Погода. Природа.
Ақыл-кеңес Совет
Болжалды сан есім Приблизительные числительные
Бөлшек сандар және пайыздар Дробные числительные и проценты
Есімдіктер Местоимения
Есептік сан есім Количественные числительные
Жиі қолданылатын сын есімдер Наиболее употребительные прилагательные
Жинақтық сан есім Собирательные числительные
Жыл мезгілдері Времена года
Кешірім сұрау Извинение
Орналасқан жері. Бағыты Местоположение. Направление
Реттік сан есім Порядковые числительные
Сәлемдесу Приветствие
Тіл қатысу Обращение
Танысу Знакомство
Таңдану Удивление
Телефонмен сөйлесу Разговор по телефону
Түсінісу. Келісу. Понимание. Согласие.
Түстер Цвета
Уақыт Время
Шақыру Приглашение
Қабылдамау, келіспеу
Қоштасу Прощание
Қуаныш Радость
Құттықтау, тілек айту Поздравления, пожелания
Өтініш Просьба